การประชุมมอบนโยบาย ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธาน
ในการประชุมมอบนโยบาย ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ทุกคน
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมอิงดอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

การประชุมมอบนโยบาย ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.