การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการประเมินตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ของการรายงานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการประเมินโครงการสำนักงานเขตสุจริต

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.