การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

คุ่มื่อการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และภูมิภาค

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.