การตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ทุกคนทุกครั้งที่เข้า – ออกอาคาร หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวัง เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

การตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.