ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองโรงเรียน

DWQA Questionsหมวดหมู่: :: กลุ่มอำนวยการขั้นตอนการขอหนังสือรับรองโรงเรียน
Facebook Profile photoPratoom Tamtai replied 3 ปี ago

1.ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งขอหนังสือรับรอง มายัง สพป.ชม.3 พร้อมแนบประวัติของโรเรียน
2.สพป.ชม.3 ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน
3.สพป.ชม.แจ้งโรงเรียน มารับหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน

ขอบคุณคะ ถาม-ตอบ เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบและดำเนินการคะ

1 Answers