ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองโรงเรียน

DWQA Questionsหมวดหมู่: :: กลุ่มอำนวยการขั้นตอนการขอหนังสือรับรองโรงเรียน
Facebook Profile photoPratoom Tamtai replied 1 วินาที ago

1.ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งขอหนังสือรับรอง มายัง สพป.ชม.3 พร้อมแนบประวัติของโรเรียน
2.สพป.ชม.3 ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน
3.สพป.ชม.แจ้งโรงเรียน มารับหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน

Facebook Profile photoนริสา พงษ์พานิชย์ replied 1 วินาที ago

ขอบคุณคะ ถาม-ตอบ เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบและดำเนินการคะ

1 Answers
admin01 answered 10 เดือน ago