ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
Chiangmai Primary Educational Service Area Office 3
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
053-346666 โทรสาร 053-346660
เวลาติดต่อราชการ 08.30 - 16.30 น.  จันทร์ - ศุกร์