โครงการ “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ 1/2562

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นางสุพรรณี ทองคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา ผู้บริหาร ครูในสังกัด สพป.ชม 3 นำนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จำนวน 100 คน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ 1/2562 เป็นโครงการที่ พระครูนิรมิตวิทยากร(วิทยา กิจฺจวิชฺโช) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน บ้านห้วยม่วง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการเพื่อต้องการฝึกอบรมให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นปัญญาชนของชาติเคียงคู่ศีลธรรม โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้าฝึกอบรมทุกคน ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานเปิดโครงการ

โครงการ “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ 1/2562
No Photo Found In Photo Gallery .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *