สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
ได้มอบหมายให้จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
พร้อมด้วยนางนุชสรา ปานทองคำ,นายพิเศรษฐ์ ไชยสุภา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ป้องกันการทุจริต (ภายใต้เขตสุจริต) เพื่อให้บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของความมีวินัย ตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ โดยดำเนินกิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และได้พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *