ครูดีใจดวงใจ

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” โดยคัดเลือกข้าราชการครูผู้เป็นที่ศรัทรา ยกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
1 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน แล้วนำเสนอชื่อพร้อมผลงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ครูดีในดวงใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *