กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 11 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้มอบหมายให้ จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท นางนุชสรา ปานทองคำ ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ป้องกันการทุจริต (ภายใต้เขตสุจริต) เพื่อให้บุคลากรมีความ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัย ตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ โดยดำเนินกิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และได้พบปะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และพร้อมทั้งแนะนำข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ ทั้ง 2 คน ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าแถวเคารพธงชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *