การประชุมทางไกล คปภ. ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางอำพร สาสัตย์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลตรวจสอบข้อมูล จัดทารายละเอียด และนาเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คปภ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอิงดอย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมทางไกล คปภ. ครั้งที่ 1/2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *