ภาพกิจกรรม-สพป-เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3