สื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนัก จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรม ทั้งนี้เพื่อเตือนใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
ให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บริการฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเขตให้เป็น
“คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต” และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์ “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *