กระดานแจ้งประชาสัมพันธ์

กระดานแจ้งประชาสัมพันธ์

ตุลาคม 26, 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
ตุลาคม 25, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน กันยายน 2564
ตุลาคม 19, 2564 ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559
ตุลาคม 12, 2564 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
ตุลาคม 11, 2564 การแนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
กันยายน 25, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน สิงหาคม 2564
กันยายน 13, 2564 การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
สิงหาคม 11, 2564 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีทัศน์-ข้าราชการครูฯ/นักเรียนประถมฯ-มัธยม วาดภาพสื่อสร้างสรรค์ – ทุกคน ทุกระดับชั้น
สิงหาคม 5, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน กรกฏาคม 2564
กรกฎาคม 23, 2564 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3
กรกฎาคม 20, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน มิถุนายน 2564
มิถุนายน 17, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 20, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน เมษายน 2564
เมษายน 19, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน มีนาคม 2564
เมษายน 1, 2564 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ. รร. บ้านห้วยบง อ.ไชยปราการ
เมษายน 1, 2564 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.เชียงดาว
เมษายน 1, 2564 “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding)”
เมษายน 1, 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 22 ก.พ. 64
เมษายน 1, 2564 ประชุมพิจารณาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก
เมษายน 1, 2564 การพิจารณาบริหารอัตรากำลัง – อัตราจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เมษายน 1, 2564 ประชุม “คณะกรรมการพิจารณากำหนด สำนักงานในพื้นที่พิเศษ”
เมษายน 1, 2564 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยปู อ.แม่อาย
เมษายน 1, 2564 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นสาน อ.ฝาง
เมษายน 1, 2564 ประชุมวางแผนบูรณาการด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564
เมษายน 1, 2564 ประชุมกลั่นกรองและรับข้อมูล ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เมษายน 1, 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 15 ก.พ. 64
มีนาคม 15, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 19, 2564 บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2564 มาดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3
กุมภาพันธ์ 9, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน มกราคม 2564
มกราคม 29, 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
มกราคม 29, 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดครูขั้นวิกฤต
มกราคม 25, 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
มกราคม 25, 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ตำแหน่งครูวิกฤติ
มกราคม 21, 2564 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดครูขั้นวิกฤต(เพิ่มเติม)
มกราคม 21, 2564 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (เพิ่มเติม)
มกราคม 19, 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
มกราคม 19, 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
มกราคม 15, 2564 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะการคัดเลือก ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
มกราคม 15, 2564 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
มกราคม 13, 2564 รายงานงบทดรองประจำเดือน ธันวาคม 2563
มกราคม 12, 2564 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
มกราคม 8, 2564 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
มกราคม 8, 2564 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
มกราคม 7, 2564 อัตราตำแหน่งครู ที่คาดว่าจะว่างหลังจากการใช้ตำแหน่งในการบรรจุและแต่งตั้ง เพื่อนำไปใช้ในการย้ายครู ปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 1) สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (เพิ่มเติม)
มกราคม 6, 2564 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.ลำพูน เขต 2)
มกราคม 6, 2564 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.ลำพูน เขต 1)
มกราคม 5, 2564 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพม. เขต 34)
ธันวาคม 30, 2563 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.แพร่ เขต 2)
ธันวาคม 30, 2563 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.พะเยา เขต 1)
ธันวาคม 29, 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
ธันวาคม 23, 2563 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.เชียงราย เขต 2)
ธันวาคม 23, 2563 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.เชียงราย เขต 1)
ธันวาคม 23, 2563 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.เชียงราย เขต 4)
ธันวาคม 23, 2563 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4)
ธันวาคม 23, 2563 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.เชียงใหม่ เขต 5)
ธันวาคม 22, 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
ธันวาคม 22, 2563 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 (สพป.เชียงใหม่ เขต 3)
ธันวาคม 14, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 14, 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ธันวาคม 1, 2563 แนวทางปฏิบัติงานการเงิน ปี 2564
พฤศจิกายน 17, 2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
พฤศจิกายน 11, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน ตุลาคม 2563
ตุลาคม 12, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน กันยายน 2563
กันยายน 26, 2563 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
กันยายน 15, 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563
กันยายน 15, 2563 โหลดเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม DLTV 2563
กันยายน 13, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน สิงหาคม 2563
กันยายน 2, 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ผลผลิตก่อนประถม ประถมและมัธยม (e-bidding)
สิงหาคม 13, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 10, 2563 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
กรกฎาคม 3, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน มิถุนายน 2563
มิถุนายน 15, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 8, 2563 ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับลการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 29, 2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
พฤษภาคม 29, 2563 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
พฤษภาคม 27, 2563 ประชาสัมพันธ์การยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนชุมชนบ้านคาย
พฤษภาคม 22, 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
พฤษภาคม 20, 2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พฤษภาคม 19, 2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (เพิ่มเติม)
พฤษภาคม 19, 2563 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
พฤษภาคม 16, 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
พฤษภาคม 15, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน เมษายน 2563
พฤษภาคม 12, 2563 รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
เมษายน 28, 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมษายน 23, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน มีนาคม 2563
เมษายน 14, 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศคุณลักษณะของครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด โรงเรียนบ้านปางสัก
เมษายน 7, 2563 โรงเรียนบ้านรินหลวงเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านริน
เมษายน 7, 2563 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เมษายน 7, 2563 โรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล (บ้านห้วยหลวง) เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมษายน 7, 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีนาคม 30, 2563 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ ประกาศเผยแพร่เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีนาคม 26, 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง การให้บริการโครงการ one stop service
มีนาคม 26, 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (ฉบับที่ 2) เรื่อง การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นจุดคัดกรองชั่วคราว
มีนาคม 10, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 14, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 14, 2563 ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน ต.ช.ด. ไลออนส์ มหาจักร 8
กุมภาพันธ์ 11, 2563 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
กุมภาพันธ์ 5, 2563 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563
มกราคม 30, 2563 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
มกราคม 24, 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
มกราคม 14, 2563 สพป. เชียงใหม่เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
มกราคม 13, 2563 รายงานงบทดรองประจำเดือน ธันวาคม 2562
มกราคม 10, 2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดส ำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
ธันวาคม 20, 2562 โรงเรียนบ้านรินหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ธันวาคม 18, 2562 โรงเรียนบ้านรินหลวง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ธันวาคม 16, 2562 รายงานงบทดรองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 11, 2562 โรงเรียนบ้านรินหลวง อำเภอเชียงดาว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
พฤศจิกายน 15, 2562 รายงานงบทดรองประจำเดือน ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 6, 2562 ฟอร์มสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ตุลาคม 18, 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดรอง
ตุลาคม 16, 2562 รายงานงบทดรองประจำเดือน กันยายน 2562
กันยายน 30, 2562 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
กันยายน 17, 2562 รายงานงบทดรองประจำเดือน สิงหาคม 2562
สิงหาคม 17, 2562 รายงานงบทดรองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม 18, 2562 รับสมัครคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (กศจ.เชียงใหม่)
กรกฎาคม 10, 2562 รายงานงบทดรองประจำเดือนมิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2, 2562 โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ต่างชาติ)
กรกฎาคม 2, 2562 การประเมินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านออน
กรกฎาคม 1, 2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ปีการศึกษา 2561
มิถุนายน 26, 2562 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
มิถุนายน 25, 2562 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
มิถุนายน 25, 2562 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
มิถุนายน 25, 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ
มิถุนายน 19, 2562 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
มิถุนายน 19, 2562 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
มิถุนายน 12, 2562 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 31, 2562 ประกาศโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พฤษภาคม 16, 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV (รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร)
พฤษภาคม 16, 2562 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็ก)
พฤษภาคม 14, 2562 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู)
พฤษภาคม 10, 2562 รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
เมษายน 8, 2562 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 15, 2562 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 14, 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 14, 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 14, 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 7, 2562 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
มกราคม 29, 2562 โรงเรียนบ้านม่วงชุมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
มกราคม 23, 2562 แนวทางการดำเนินการสอบ O-net 61
มกราคม 15, 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
มกราคม 15, 2562 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มกราคม 14, 2562 รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
มกราคม 4, 2562 EDU Digital การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มกราคม 3, 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข)
ธันวาคม 17, 2561 รร.ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
ธันวาคม 15, 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 6, 2561 โรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ ๓ รับสมัครครูอัตราจางชั่วคราว (ตางชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ธันวาคม 4, 2561 โรงเรียนบ้านลานประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ธันวาคม 3, 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
ธันวาคม 3, 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ธันวาคม 3, 2561 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561
ธันวาคม 3, 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พฤศจิกายน 23, 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 9, 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านวังจ๊อม
พฤศจิกายน 8, 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
พฤศจิกายน 6, 2561 ประกาศผู้มีสิทธิธุรการ รร.ชุมชนบ้านวังจ๊อม
พฤศจิกายน 6, 2561 ประกาศผู็มีสิทธิธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
พฤศจิกายน 2, 2561 ประกาศรับสมัครธุรการ รร.ชุมชนบ้านวังจ๊อม
พฤศจิกายน 2, 2561 ประกาศรับสมัครธุรการ รร.บ้านทุ่งหลุก
ตุลาคม 30, 2561 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ตุลาคม 19, 2561 ประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ การประชุมชี้แจงวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่
ตุลาคม 18, 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน ก.ย.2561
ตุลาคม 11, 2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  รายละเอียดดังแนบ 
ตุลาคม 5, 2561 ประกาศ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เพิ่มเติม)
ตุลาคม 1, 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กันยายน 27, 2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กันยายน 20, 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค.61
กันยายน 17, 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
กันยายน 10, 2561 แบบหนังสือลาออกจากราชการ