เรื่อง : ผลการประเมิน nt ป.3 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด โรงเรียนในสังกัดสพปชม3 และสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ติดต่อขอรับรหัสเพื่อเปิดดูผลการประเมินรายบุคคล ในการประเมินnt ชั้น ป.3ปีการศึกษา 2555 ไดที่กลุ่มนิเทศ 053451316
หรือ 0871755819 
ผู้แจ้งข่าว นางสุภาดา พูนศรีโชติ  ในนามกลุ่ม:กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
| ปิดหน้านี้ |