เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเพชรในตม เมื่อ :[17/05/2553]
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนภาษาจีน รุ่น 1 เมื่อ :[17/05/2553]
แจ้ง กรณีตัวอย่างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา –ลูกจ้างประจำจากทั่วประเทศ(7กุมภาพันธ์2551 -9ธันวาคม2552) ตามวาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่1/2553 วันที่28 เมษายน 2553
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้ง กรณีตัวอย่างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา –ลูกจ้างประจำจากทั่วประเทศ เมื่อ :[17/05/2553]
รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และมีสิทธิ์สอบภาค ข ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 322 ราย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข. เมื่อ :[14/05/2553]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์สอบภาค ข ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 322 ราย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข. เมื่อ :[14/05/2553]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กำหนดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แจ้งโดย นางสาวจันวีนา สุวรรณ์ เมื่อ :[14/05/2553]
แจ้งสถานที่สอบ ผอ.โรงเรียน/รอง.ผอ.โรงเรียน แบบ E-Teat ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต วันที่ 14-15 พ.ค.53 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์(ตามไฟล์แนบ)...และสามารถทดลองทำข้อทดสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 11-12 พ.ค. 53 เวลา 12.00-13.00 น. www.thai-exam.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้งสถานที่สอบ ผอ.โรงเรียน/รอง.ผอ.โรงเรียน แบบ E-Teat ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต เมื่อ :[11/05/2553]
แจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์สอบที่รับมอบหมาย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อ :[11/05/2553]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ประจำปี 2553 ขอเชิญชวนส่งผลงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th 
ผู้แจ้งข่าว : การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา เมื่อ :[10/05/2553]
กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ บรรจุครูผู้ช่วย เมื่อ :[10/05/2553]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1/2553 (เพิ่มเติม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) เมื่อ :[08/05/2553]
ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติง่นห้องสมุด จำนวน 3 หลักสูตร รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : การอบรม สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เมื่อ :[06/05/2553]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับคู่มือการดำเนินการทางวินัย สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , สถานศึกษา ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชม.3ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ผู้แจ้งข่าว : แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด รับคุ่มือการดำเนินการทางวินัยฯที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชม.3 เมื่อ :[28/04/2553]
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 26เมษายน 2553 อ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 26เมษายน 2553 เมื่อ :[27/04/2553]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2553
วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ เมื่อ :[26/04/2553]
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 23,24,25 เมษายน 2553...23 เม.ย. ไฟล์ 1 ,24 เม.ย. ไฟล์ 2 ,25 เม.ย. ไฟล์ 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 23,24,25 เมษายน 2553 เมื่อ :[26/04/2553]
กรณีผู้สมัครรายใดไม่ได้นำใบปริญญาบัตร(ตัวจริง)และสำเนาใบปริญญาบัตร ให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 
ผู้แจ้งข่าว : แจ้งผู้สมัครรายใดไม่ได้นำใบปริญญาบัตรมา ให้นำมาให้จนท.ภายในวันที่ 12 พ.ค.2553 เมื่อ :[24/04/2553]
แจ้งเรื่อง เลื่อนวันการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ (one stop service) ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 จากวันที่ 5 พ.ค. 53 เป็นวันพุธ ที่ 12 พ.ค. 53 (เฉพาะเดือนพ.ค.เท่านั้น)  
ผู้แจ้งข่าว : แจ้งเรื่อง เลื่อนวันการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เมื่อ :[23/04/2553]
ด่วนที่สุด!! แจ้ง(โรงเรียนรายชื่อตามแนบ) ขอเลื่อนการประชุมการจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้***้ยืมเพื่อการศึกษา เดิม วันที่ 28 เม.ย.2553 เป็น วันที่ 27 เม.ย.2553 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : แจ้งเลื่อนการประชุมการจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้***้ยืมเพื่อการศึกษา : กลุ่มส่ เมื่อ :[23/04/2553]
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 22 เมษายน 2553 อ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 22 เมษายน 2553 เมื่อ :[22/04/2553]
ให้โรงเรียนที่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน SP2 ที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ ไปติดต่อแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร.053-452021 ต่อ 30 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ให้โรงเรียนติดต่อแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เมื่อ :[22/04/2553]
ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายชื่อตามไฟล์ที่แนบ ไปติดต่อขอรับระบบฯ ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ให้ติดต่อรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อ :[22/04/2553]
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 21 เมษายน 2553 อ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 21 เมษายน 2553 เมื่อ :[21/04/2553]
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรยุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ไม่มี เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแก้ไขประกาศ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แก้ไขประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 (ฉบับที่ 2) เมื่อ :[21/04/2553]
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรยุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ไม่มี เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแก้ไขประกาศ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แก้ไขประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 (ฉบับที่ 2) เมื่อ :[21/04/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76