เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
เชิญชวนร่วมงาน มหกรรมการเงิน MONEY EXPO Chiangmai 2010 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2553 เวลา 10.30-20.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
หนังสือจากกลุ่ม : เชิญชวนร่วมงาน มหกรรมการเงิน MONEY EXPO Chiangmai 2010 เมื่อ :[11/11/2553]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ตารางการแข่งขันกีฬาเฮอร์ฟ่า ครั้งที่ 27 ปี 2553 (เทเบิลเทนนิส) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[10/11/2553]
แจ้งเรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตฯ สาระภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา 1.หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromtu Speech ป.1-ป.6 1)Myself 2)Family 3)School ม.1-ม.3 1)Travel 2)Environment 3)Ambition 2.การแข่งขัน Crossword -ประถมใช้ขนาด 11x11 เบี้ย 52 ตัว เล่นแบบทิ้งเบี้ย -มัธยม ใช้เกณฑ์สมาคมแห่งประเทศไทย เล่นแบบไม่ยกเบี้ย ...สอบถามรายละเอียดที่ ศน.สมเดียว 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[10/11/2553]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดจปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 2 โรงเรียนขึ้นไป จำนวน 3 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 - 19 พ.ย. 2553 เวลาราชการ ณ ห้องประชุม 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : พรพิมล พรมเชื้อ เมื่อ :[09/11/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชน (รายชื่อตามแนบ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ และสูจิบัตรกีฬาเฮอร์ฟ่า ครั้งที่ 27 ปี 2553 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[08/11/2553]
ด่วน...แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบล เรื่องติดป้ายไวนิล 1.โรงเรียนบ้านเชียงดาว 2.โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 3. โณงเรียนบ้านจอง 4.โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 5.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 6.โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ให้ดำเนินการติดป้ายไวนิลที่แจกไป หน้าโรงเรียนของท่าน แล้วถ่ายภาพส่งกลับมายัง สพป.ชม.3 อีเมล pr_cmtc@hotmail.com เพื่อรายงาน สพฐ. โรงเรียนที่ 4-6 รับป้ายไวนิลที่กลุ่มอำนวยการ(คุณหล้า) สอบถามรายละเอียด 081-9501316 คุณรุ่งศักดิ์ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/11/2553]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/11/2553]
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.ฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง โครงการ sp2 รายละเอียดอ่านได้ตามไฟลแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[04/11/2553]
แจ้ง...เปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนาวิชาการหัวข้อ ทิศทางการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า รายละเอียด ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[04/11/2553]
แจ้งรายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นี้ จำนวน 22 อัตรา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[03/11/2553]
แจ้งสถานที่สอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 3 กลุ่มงานนิเทศติดตามผล สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[03/11/2553]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ด่วนที่สุด!!!!ให้ร.ร.ที่ค้างส่งใบปะหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการและค่าครองชีพของพนักงานราชการภายในวันที่ 1 พ.ย. 53 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!!!ให้ร.ร.ส่งใบปะหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการรายชื่อร.ร.ดังเอกสารแนบท้าย เมื่อ :[29/10/2553]
ด้วยได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อราชการที่จะพบปะหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ไปเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้รายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญประชุม เมื่อ :[28/10/2553]
ด่วนที่สุด!!!!แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งปะหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้โรงเรียนส่งปะหน้าคำสั่งโดยด่วนภายในวันที่ 26 ต.ค. 53 มิฉะนั้น พนักงานราชการใน ร.ร.ของท่านจะไม่ได้รับเงินเดือน(ตุลาคม 53) รายชื่อของร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งตรวจสอบได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[23/10/2553]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษานิเทศก์
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[22/10/2553]
ด้วย สพป.ชม. เขต 3 ขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน บทบาทหน้าที่และการลงทะเบียนฝึกอบรมพัฒนาตนเองด้วยระบบ e-training รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[22/10/2553]
แจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2553 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2553ตรวจสอบรายชื่อ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของใช้ส่วนตัว และแต่งชุดลูกเสือมารายงานตัว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพฝาง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. – 08.00 น. และรุ่นที่ 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. - 08.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปัทมาพร นกพึ่ง โทร 086-9337507 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริม เมื่อ :[21/10/2553]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย รุ่นที่ 4 , 5 และ e-tranning รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2553 เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[21/10/2553]
ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการพัฒนาครู ด้วยระบบ E-training และจะเริ่มต้นการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมม - 30 พฤศจิกายน 2553 นั้น บัดนี้ สพฐ.ได้เริ่มลงทะเบียนและฝึกอบรมจำนวน 9 หลักสูตรในระยะแรก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[20/10/2553]
แจ้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น กองที่ 1 ให้มารับวุฒิบัตร หากมารับด้วยตนเองไม่ได้สามารถส่งตัวเเทนมารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริม เมื่อ :[18/10/2553]
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ( E-Tranning รุ่นที่ 2 ) ได้กำหนดจัดอบรมสัมมนาในการจัดทำผลงาน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย 5 บท) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ท่านอาจารย์นิวัฒน์ ประสานสุข และคณะอีกหลายท่าน ค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท (สำหรับเป็นค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ค่าอาหารกลางวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ อาจารย์ อัจฉราภรณ์ ณะใจ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 086-196-4980 และ อาจารย์ สุรภี สมวิจิตร ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 081-881-5389 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/10/2553]
ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ขอแจ้งแนวปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training โครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : แนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training เมื่อ :[15/10/2553]
ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ขอแจ้งแนวปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training โครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training เมื่อ :[15/10/2553]
ด่วนที่สุด...แจ้งย้ายสถานที่อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำข้อมูลนักเรียนและ ป.พ.1-3 จากเดิมที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมข้อมูลนักเรียนในการทำ ป.พ.มาด้วย พร้อมทั้งนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะฝึกลงโปรแกรมมาด้วย ร.ร.ละ 1 เครื่อง(เครื่อง pc หรือ notebook ก็ได้) พร้อมด้วย ปลั๊กพ่วง มาด้วย นอกนั้นกำหนดการเดิม  
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด...แจ้งย้ายสถานที่อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำข้อมูลนักเรียนและ ป.พ.1-3 เมื่อ :[15/10/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82