เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงินโดนเสด็จพระราชกุศล สบทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในวันสายใจไทย วารมหามงคล 60 ปี บรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส” วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตลดา บัญชีเลขที่ 067-2-02100-0 ธ.กสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน บัญชีเลขที่ 099-2-63222-4 และธ.กรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย บัญชีเลขที่ 001-3-12118-1 หรือบริจาคเป็นเงินสดที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่(นางสุนทรี อินตา) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เพื่อรวบรวมส่งให้แก่มูลนิธิต่อไป 
ผู้แจ้งข่าว : มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงินโดนเสด็จพระราชกุศล เมื่อ :[04/03/2553]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพในเทศกาล “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553 จัดโดยจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2553 ประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท โดยส่งใบสมัครได้ที่กองอำนวยการประกวดวาดภาพในวันแข่งขัน ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-601932 , 086-4518225 
ผู้แจ้งข่าว : ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพในเทศกาล “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553 เมื่อ :[04/03/2553]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพในเทศกาล “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553 จัดโดยจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2553 ประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท โดยส่งใบสมัครได้ที่กองอำนวยการประกวดวาดภาพในวันแข่งขัน ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-601932 , 086-4518225 
ผู้แจ้งข่าว : ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพในเทศกาล “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553 เมื่อ :[04/03/2553]
แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา มารับบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : การรับบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เมื่อ :[04/03/2553]
สามารถรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมใบรับรองการหักเงินสะสมของสมาชิก กบข. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. เมื่อ :[24/02/2553]
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบรับเอกสารการเบิกจ่ายไปแก้ไขด้วยค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายชื่อ โรงเรียน ที่ต้องแก้ไขเอกสาร เมื่อ :[24/02/2553]
**แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง** เรื่อง แผนกลยุทธ์ดนตรี กีฬา และเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก เพื่อการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทยและพื้นบ้าน รายละเอียดตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แผนกลยุทธ์ดนตรี กีฬา และเอกสารประกอบการเบิกเงินวิทยากรบุคคลภายนอก : กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ :[17/02/2553]
ด่วนที่สุด! โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2552 และจัดส่งเอกสารที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 หรือทางอีเมล์ support_cmarea3@hotmail.com ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนที่เปิดสอน ม.ต้นและม.ปลาย ให้รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ : กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ :[17/02/2553]
ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อตามแนบ) กรอกแบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดส่งถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 โทร/โทรสาร 053-452476 หรือ จัดส่งทาง e–mail support_cmarea3@hotmail.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ของความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อแนบ) กรอกแบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานระบบดูแลฯ : กลุ่มส่งเสริม เมื่อ :[12/02/2553]
***โรงเรียนบ้านเมืองคอง ฝากข่าวประชาสัมพันธ์*** เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจ เมื่อ :[11/02/2553]
ให้ครูผู้เข้าสอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้นเตรียมดินสอ 2B และยางลบเพื่อใช้ในการสอบด้วย 
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด แจ้งเรื่องการประเมินสมรรถนะครูในวันที่ 13 กพ.53 เมื่อ :[11/02/2553]
ตามหนังสือที่ ศธ04049/441 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 ได้แจ้งให้โรงเรียนรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานSP2 ผ่านเว็บไซด์ http://210.1.20.52/~emeteam2/ โดยด่วน นั้น ระบบสพฐ.จะประมวลผลรอบแรกในวัน ศุกร์ ที่ 12 ก.พ. 53 นี้ ***หากโรงเรียนไหนไม่รายงานข้อมูล ระบบจะโชว์ชื่อโรงเรียนไปยังสพฐ. จึงเรียนมาเพื่อทราบและเร่งดำเนินการโดยด่วน  
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) เมื่อ :[11/02/2553]
กลุ่มงานพัสดุ สพท.ชม.3 ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหา/เบิกจ่ายเงินโครงการ SP2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 สพท.ชม.3 โรงเรียนในสังกัดอำเภอฝาง, แม่อาย และไชยปราการ
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชียงดาว โรงเรียนในสังกัดอำเภอเชียงดาวและเวียงแหง
ติดต่อสอบถาม งานพัสดุ 053 - 452021 ต่อ 30 ค่ะ 

ผู้แจ้งข่าว : **เชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนทุกโรงในสังกัดเข้าร่วมประชุม** เมื่อ :[10/02/2553]
แจ้งการประชุมผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการฯอำเภอฝาง ในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 4 สพท.เชียงใหม่ เขต 3 รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้งการประชุมผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการฯอำเภอฝาง เมื่อ :[09/02/2553]
ด่วนที่สุด!!! แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูฯตามเอกสารดังแนบ ที่ประสงค์เข้าทดสอบการประเมินสมรรถนะครูฯ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.ต้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 ก.พ. 53 กรณีข้อมูลที่แนบนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน กรุณาแจ้ง ณ.กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 053-452021 ต่อ 33 053-451696 ,089-5563159หรือ 084-7408784 ด่วนภายในวันที่ 9 ก.พ. 53 ก่อนเวลา 11.30 น. ด้วยนะค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!!!แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.ต้น เมื่อ :[08/02/2553]
ด่วนที่สุด.....ให้โรงเรียนส่งรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่สอนวิชา วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ชั้น ม.ต้น ให้สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 8 ก.พ. 53 ทางโทรศัพท์ 053-451696,053452021 ต่อ 33 ,089-5563159,084-7408784, 089-5546407,085-6526463 ด่วน....... 
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด....ให้โรงเรียนส่งรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่สอนวิชา วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ชั้น ม.ต้น เมื่อ :[08/02/2553]
ด่วนที่สุด ถึงผอ.ร.ร.ทุกร.ร. ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 04049/441 ลว.25 ม.ค. 53 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงทาง http://210.1.20.40/~eme/index.php และในแบบรายงานตอนที่ 1 ข้อ 3 ให้ใส่จำนวนงบประมาณที่ได้รับตามบัญชีจัดสรร(ให้ใส่งบประมาณรอไว้ก่อน ถึงแม้ไม่ได้รับเงินโอน) ซึ่งสำนักติดตามฯ จะออกตรวจผลการดำเนินงานในวันที่ 16 ก.พ. 53 ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลโดยด่วนที่สุด 
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(SP2) เมื่อ :[04/02/2553]
แจ้ง..ข้าราชการครูฯที่มีรายชื่อ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน กลุ่มสาระ กอท.งานเกษตร ,กอท.งานประดิษฐ์-งานช่าง ณ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้ง..ข้าราชการครูฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน กลุ่มสาระกอท.งานเกษตร,กอท.งานประดิษฐ์ - งานช่าง เมื่อ :[01/02/2553]
 
ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือที่ศธ04049/441 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เข้าไปรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานในเว็บไซด์http://210.1.20.51/~emeteam1/และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน หากการรายงานข้อมูลมีความล่าช้า ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน โรงเรียนอาจถูกจับตาเป็นพิเศษในการตรวจติดตามภาคสนามของสพฐ.  
ผู้แจ้งข่าว : ด่วน การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) เมื่อ :[28/01/2553]
 
ด้วย สพท.เชียงใหม่ เขต 3 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ผู้ใดประสงค์ขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายถึง สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต 3 เมื่อ :[28/01/2553]
สพฐ.ได้ส่งคู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 มาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 เมื่อ :[27/01/2553]
โรงเรียนบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน รายละเอียดตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน เมื่อ :[27/01/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยพายัพ โครงการเพื่อเด็กไทย มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเยาวชน จึงได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม แต่ฐานะยากจน โดยทางมหาวิทยาลัยพายัพ มีการมอบทุนให้ทุนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และในปีการศึกษา 2552 ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 30 ทุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[26/01/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 73 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73