เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
การอบรมพัฒนาบุคลกรโครงการดนตรีกีฬาต้านภัยยาเสพติด ให้คณะกรรมการที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบเข้าร่วมอบรมในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2553 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[17/11/2553]
ด่วน!!!!ประชาสัมพันธ์ให้ทุกร.ร.ในสังกัดทราบถ้ามีข้าราชการที่บรรจุใหม่ให้เตรียมเอกสารเบิกสิทธิค่ารักษาพยาบาล(จ่ายตรง) และเอกสารการทำบัตรประจำตัวข้าราชการตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนประชาสัมพันธ์ให้ทุกร.ร.ในสังกัดทราบถ้ามีข้าราชการที่บรรจุใหม่ให้เตรียมเอกสารสิทธิจ่ายตรงดังนี้ เมื่อ :[15/11/2553]
แจ้งข้าราชการครูฯตามรายชื่อดังแนบรับข้อสังเกตของคณะกรรมการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2553 เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เมื่อ :[15/11/2553]
ด่วน...แจ้งผู้ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลารับรูปทีืคุณณัฐพร(เจี๊ยบ)ที่หน้าห้องผู้อำนวยการเขตฯ อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พ.ย. 53 เป็นต้นไป 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน...แจ้งผู้ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อ :[15/11/2553]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ วิชาการ โหลดได้จาก popup หน้าเว็ปหรือ จาก Link ข่าวนี้ได้เลยครับ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นิืเทศ เมื่อ :[12/11/2553]
ร.ร.ที่ยังค้างส่งบัญชีแสดงวันลาของปีงบประมาณ 2553ขอให้ทางโรงเรียนจัดส่งมาทาง e-mail ตามรายไฟล์ที่แนบค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!แจ้งร.ร.ทุกร.ร.ในสังกัดเรื่องร.ร.ที่ยังค้างส่งบัญชีแสดงวันลาของปีงบประมาณ 2553 เมื่อ :[12/11/2553]
เชิญร่วมสัมมนาอาจารย์ ในหัวข้อ "ยุคปริญญาล้นประเทศ เลือกเรียนอย่างไร หางานง่าย รายได้สูง" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณณิชานันทน์ คำประเสริฐ 02-561-5455-7 ต่อ 11 หรือ 089-6334470 
หนังสือจากกลุ่ม : เชิญร่วมสัมมนาอาจารย์ ในหัวข้อ "ยุคปริญญาล้นประเทศ เลือกเรียนอย่างไร หางานง่าย รายได้สูง" เมื่อ :[12/11/2553]
เชิญร่วมสัมมนาอาจารย์ ในหัวข้อ "ยุคปริญญาล้นประเทศ เลือกเรียนอย่างไร หางานง่าย รายได้สูง" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณณิชานันทน์ คำประเสริฐ 02-561-5455-7 ต่อ 11 หรือ 089-6334470 
หนังสือจากกลุ่ม : เชิญร่วมสัมมนาอาจารย์ ในหัวข้อ "ยุคปริญญาล้นประเทศ เลือกเรียนอย่างไร หางานง่าย รายได้สูง" เมื่อ :[12/11/2553]
เชิญชวนร่วมงาน มหกรรมการเงิน MONEY EXPO Chiangmai 2010 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2553 เวลา 10.30-20.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
หนังสือจากกลุ่ม : เชิญชวนร่วมงาน มหกรรมการเงิน MONEY EXPO Chiangmai 2010 เมื่อ :[11/11/2553]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ตารางการแข่งขันกีฬาเฮอร์ฟ่า ครั้งที่ 27 ปี 2553 (เทเบิลเทนนิส) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[10/11/2553]
แจ้งเรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตฯ สาระภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา 1.หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromtu Speech ป.1-ป.6 1)Myself 2)Family 3)School ม.1-ม.3 1)Travel 2)Environment 3)Ambition 2.การแข่งขัน Crossword -ประถมใช้ขนาด 11x11 เบี้ย 52 ตัว เล่นแบบทิ้งเบี้ย -มัธยม ใช้เกณฑ์สมาคมแห่งประเทศไทย เล่นแบบไม่ยกเบี้ย ...สอบถามรายละเอียดที่ ศน.สมเดียว 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[10/11/2553]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดจปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 2 โรงเรียนขึ้นไป จำนวน 3 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 - 19 พ.ย. 2553 เวลาราชการ ณ ห้องประชุม 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : พรพิมล พรมเชื้อ เมื่อ :[09/11/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชน (รายชื่อตามแนบ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ และสูจิบัตรกีฬาเฮอร์ฟ่า ครั้งที่ 27 ปี 2553 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[08/11/2553]
ด่วน...แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบล เรื่องติดป้ายไวนิล 1.โรงเรียนบ้านเชียงดาว 2.โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 3. โณงเรียนบ้านจอง 4.โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 5.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 6.โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ให้ดำเนินการติดป้ายไวนิลที่แจกไป หน้าโรงเรียนของท่าน แล้วถ่ายภาพส่งกลับมายัง สพป.ชม.3 อีเมล pr_cmtc@hotmail.com เพื่อรายงาน สพฐ. โรงเรียนที่ 4-6 รับป้ายไวนิลที่กลุ่มอำนวยการ(คุณหล้า) สอบถามรายละเอียด 081-9501316 คุณรุ่งศักดิ์ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/11/2553]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/11/2553]
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.ฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง โครงการ sp2 รายละเอียดอ่านได้ตามไฟลแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[04/11/2553]
แจ้ง...เปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนาวิชาการหัวข้อ ทิศทางการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า รายละเอียด ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[04/11/2553]
แจ้งรายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นี้ จำนวน 22 อัตรา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[03/11/2553]
แจ้งสถานที่สอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 3 กลุ่มงานนิเทศติดตามผล สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[03/11/2553]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ด่วนที่สุด!!!!ให้ร.ร.ที่ค้างส่งใบปะหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการและค่าครองชีพของพนักงานราชการภายในวันที่ 1 พ.ย. 53 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!!!ให้ร.ร.ส่งใบปะหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการรายชื่อร.ร.ดังเอกสารแนบท้าย เมื่อ :[29/10/2553]
ด้วยได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อราชการที่จะพบปะหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ไปเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้รายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญประชุม เมื่อ :[28/10/2553]
ด่วนที่สุด!!!!แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งปะหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้โรงเรียนส่งปะหน้าคำสั่งโดยด่วนภายในวันที่ 26 ต.ค. 53 มิฉะนั้น พนักงานราชการใน ร.ร.ของท่านจะไม่ได้รับเงินเดือน(ตุลาคม 53) รายชื่อของร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งตรวจสอบได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[23/10/2553]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษานิเทศก์
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[22/10/2553]
ด้วย สพป.ชม. เขต 3 ขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน บทบาทหน้าที่และการลงทะเบียนฝึกอบรมพัฒนาตนเองด้วยระบบ e-training รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[22/10/2553]
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 51  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80