เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2011) ขึ้นในระหว่างวัน ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัย และกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[11/08/2554]
ด่วน !!!! สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2554" รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[11/08/2554]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 จำนวน 14 ราย โดยให้มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุ ในวันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/08/2554]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดเลือกวิทยากรหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศรับสมัครวิทยากรหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยให้สมัครผ่าน www.techno.bopp.go.th/datacenter

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการคัดเลือกวิทยากร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. โครงการพัฒนาวิทยากร จำนวน ๑ ชุด
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[10/08/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งแก่ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ตามเอกสารที่แนบให้ได้ทราบถึงการเลือกสถานศึกษา (กรณีที่อัตราจริงสละสิทธิ์ เพื่อให้บรรจุได้ครบจำนวน) ในวันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/08/2554]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ตามเหลักเกณฑ์ข้อ 6 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 40 อัตรา และครั้งที่ 2/2554 จำนวน 13 อัตรา โดยให้รายงานตัวเพื่อบรรจุในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[05/08/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งให้ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใน 4 กลุ่มวิชา ได้ส่งแบบแสดงความจำนงเพื่อขึีั้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นมาขอใช้บัญชี คือ
1. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สพป.มส. 2 จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทศบาลต.ทุ่งข้าวพวง 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา เทศบาลต.ทุ่งข้าวพวง 1 อัตรา
4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทศบาลต.ทุ่งข้าวพวง 1 อัตรา
ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[05/08/2554]
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2554" ในระดับจังหวัดได้กำหนดการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันวิทยาลัยการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตารางการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[05/08/2554]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ขอแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในการสอบกรณีพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ จำนวน ๔๐ อัตรา และครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ จำนวน ๑๓ อัตรา นั้น ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเตรียมตัวเพื่อรายงานตัวและเลือกโรงเรียนในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้ อนึ่ง รายละเอียดของการรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไชต์ www.cmarea3.go.th ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-0557819
 

ผู้แจ้งข่าว : นายพัฒนพงศ์ พวงทอง เมื่อ :[03/08/2554]
ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติืดต่อขอรับเงินคืน 2,000 บาท ได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตนเองหรือแจ้งเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ทุกสาขา) มาที่สำนักงาน สกสค. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[02/08/2554]
การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552..สพป.เชียงใหม่ 3 จะดำเนินการบรรจุพันธุ์ใหม่ จำนวน 14 อัตรา รายละเอียดตามกำหนดการดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 เมื่อ :[01/08/2554]
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปี 2554 (รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-452476, 053-452021 ต่อ 35 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวสรญา โยรียะ เมื่อ :[29/07/2554]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[29/07/2554]
การรับสมัครทีมนักกีฬา สพฐ. - ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 7 (ติดตามรายละเอียดทางเว็ปไซต์ www.honda31legs.com) สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม. 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.0856187100 
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[29/07/2554]
เรียนเชิญทุกโรงเรียน/หน่วยงานในพื้นที่ สพป.ชม.3 เขต 5 อำเภอ ร่วมเสนอโครงการหรือกิจกรรมใดๆ อันพึงเกิดประโยชน์แก่เด็กชายขอบในพื้นที่ยากลำบาก ตามแนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เมื่อ :[29/07/2554]
รายชื่อคณะกรรมการการตัดสินกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔" (ฉบับแก้ไข)ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านปางสัก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[27/07/2554]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[26/07/2554]
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครตัวแทนทีมนักกีฬาเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[26/07/2554]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[25/07/2554]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2554 (รายชื่อตามไฟลฺที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[23/07/2554]
เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔" วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (แก้ไขคำสั่งที่ ๔๑๖/๒๕๕๔) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[23/07/2554]
โรงเรียนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัครต่างๆ ได้ที่นี่ ค่ะ
**ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[22/07/2554]
ตามหนังสือที่ ศธ04049/3679 ลว.20 ก.ค.54 ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา3ปี(ปี2554-2556) โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 นั้น สพป.ชม.3ได้จัดส่งข้อมูล 10 มิ.ย 54 ซึ่งจัดทำโดยสพป.ชม.3 เพื่อให้ร.ร.ตรวจสอบและนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผน 3 ปี ตามหนังสือที่อ้างถึงจึงแนบไฟล์ข้อมูลมาพร้อมนี้ (โรงเรียนสามารถจัดส่งข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา3ปี มาทางระบบe-filling และทางe-mail gi_gi777@hotmail.com
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : น.ส.พรพรรณ ต๊ะสุยะ (กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง) เมื่อ :[21/07/2554]
ขอให้ทุกโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านเว็บไซด์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ O-NET ให้ครบตามแบบกรอกที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ด่วนที่สุด !!!! 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[19/07/2554]
โปรดตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนของท่านแล้วรีบดำเนินการส่งตามรายละเอียดที่แนบไว้นะคะ มี 3 ไฟล์ ประกอบไปด้วย ส่งไฟล์รูปมาใหม่ , ส่งไฟล์ข้อมูลการสอนมาใหม่ , ร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการสอนมาให้นะคะ (ส่งภายใน 22 กรกฏาคม 2554 นี้นะคะ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[19/07/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76