เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
สพป.ชม.3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 20-2-55 ให้จัดส่งคำสั่งบรรจุ รวม 8 ชุด ไม่ต้องมีคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ และร.ร.บ้านแม่แมะ ขอให้จัดทำคำสั่งรับโอน นางมยุเรศ จิโน แล้วนำส่งคำสั่งให้ สพป.ชม. 3 จำนวน 5 ชุด เพื่อจัดส่งให้ ร.ร.บ้านรินหลวงต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[21/02/2555]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 ตำแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[21/02/2555]
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จะจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๓ รุ่น(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[17/02/2555]
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มีประกาศการเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ
ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้ ดังนั้นจึงเรียนมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วถึงกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[17/02/2555]
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 3 (ภาคสมัครใจ) โดยวิธีการประกวดราคา.....รายละเอียด ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[16/02/2555]
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู.....รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[10/02/2555]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนครูและผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวันราชภัฏวิชาการ" ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รายละเอียด ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[10/02/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งรายชื่อสถุานศึกษาให้เลือกบรรจุ 20 ก.พ. 2555 จำนวน 15 อัตรา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/02/2555]
สพป.ชม. 3 เรียกรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ของผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 15 ราย โดยให้รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม. 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[09/02/2555]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศรับสมัครการเสนอชื่อผู้แทนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล เพื่อมาใช้สิทธิในการเลือก และหรือเข้ารับการเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[09/02/2555]
ประชุมประจำไตรมาส 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[08/02/2555]
ด่วนที่สุด !! แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โทร.053-452021 ต่อ 35 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[02/02/2555]
สพป.ชม. 3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 1 ก.พ. 2555 เพื่อให้โรงเรียนได้จัดส่ง โดยจัดส่งคำสั่งบรรจุ 8 ชุด และคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ 4 ชุด ถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 8 ก.พ. 55 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[02/02/2555]
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[31/01/2555]
ประกาศสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[31/01/2555]
สพป.ชม. 3 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ว่าเลื่อนกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และผอ.สถานศึกษา ไปไม่มีกำหนด
สำหรับกำหนดการรับสมัครครั้งใหม่นั้น สพป.ชม. 3 จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[31/01/2555]
ประกาศสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[31/01/2555]
ด้วย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือ การจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีครู ระหว่างอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และการดําเนินการของสมาคม ดังนั้นทางสมาคมจึงขอเรียนเชิญผู้อํานวยการโรงเรียนทุกท่านในอําเภอฝาง ร่วมประชุม ในวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านม่วงชุม โดยพร้อมเพรียงกัน....รายระเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[27/01/2555]
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู อำเภอฝางทุกท่าน ร่วมวงพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อสีมา แก้วคำเชื้อ บิดา ศน.บุญเลิศ แก้วคำเชื้อ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น. ที่บ้าน เลขที่ 271 หมู่ 3 บ้านหนองอึ่ง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน....นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[27/01/2555]
ด้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มีกำหนดไปจัดทำแผนพัฒนาสรรหาบุคลากร ในระหว่างวันที่ี 26-27 มกราคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติดอยผาแดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ทราบว่า ในการมาติดต่อราชการในวันเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ จึงขออภัยมาในความไม่สะดวกในครั้งนี้ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : พัฒนพงศ์ พวงทอง เมื่อ :[25/01/2555]
เชิญอุปนายกทุกท่าน, เลขานุการสมาคมฯ,เหรัญญิก สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝางประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3...นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[24/01/2555]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการให้บริการยืมสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.ผู้ที่มีความประสงค์เขียนยืม สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1กรณีเจ้าของประวัติมายืมด้วยตนเอง ให้ยื่นแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้ง
1.2กรณีเจ้าของประวัติไม่ได้มายืมด้วยตนเองให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาขอยืมแทน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอรัฐ ทั้งของผู้ที่มอบฉันทะและผู้ที่รับมอบฉันทะทุกครั้ง
1.3ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการใน ก.พ.7 โดยเด็ดขาด
1.4รักษา ก.พ.7 ไม่ให้สูญหายหรือฉีกขาด
1.5หากผู้มีความประสงค์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามข้อ 1.3,1.4 ข้อใดข้อหนึ่ง ขอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษตามแต่เห็นสมควร
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.ผู้มีความประสงค์ เมื่อนำเอกสารทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ได้ถ่ายสำเนาเรียนร้อยแล้และให้นำมาส่งคืน ในวันที่ยืมเท่านั้น
4.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองสำเนาถูกต้องให้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[24/01/2555]
ประชาสัมพันธ์งาน “เพชรในคัมภีร์ ของดีในใบลาน สืบสานตำนาน เทศน์มหาชาติชาดก” ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแผ่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[24/01/2555]
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โทร.053-452021 ต่อ 35 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[20/01/2555]
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามเอกสารดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้กอท.สาขา สารสนเทศและกอท. สาขา ดนตรี-นาฏศิลป์) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[20/01/2555]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82