เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
เรียนเชิญทุกโรงเรียน/หน่วยงานในพื้นที่ สพป.ชม.3 เขต 5 อำเภอ ร่วมเสนอโครงการหรือกิจกรรมใดๆ อันพึงเกิดประโยชน์แก่เด็กชายขอบในพื้นที่ยากลำบาก ตามแนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เมื่อ :[29/07/2554]
รายชื่อคณะกรรมการการตัดสินกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔" (ฉบับแก้ไข)ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านปางสัก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[27/07/2554]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[26/07/2554]
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครตัวแทนทีมนักกีฬาเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[26/07/2554]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[25/07/2554]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2554 (รายชื่อตามไฟลฺที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[23/07/2554]
เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔" วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (แก้ไขคำสั่งที่ ๔๑๖/๒๕๕๔) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[23/07/2554]
โรงเรียนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัครต่างๆ ได้ที่นี่ ค่ะ
**ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[22/07/2554]
ตามหนังสือที่ ศธ04049/3679 ลว.20 ก.ค.54 ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา3ปี(ปี2554-2556) โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 นั้น สพป.ชม.3ได้จัดส่งข้อมูล 10 มิ.ย 54 ซึ่งจัดทำโดยสพป.ชม.3 เพื่อให้ร.ร.ตรวจสอบและนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผน 3 ปี ตามหนังสือที่อ้างถึงจึงแนบไฟล์ข้อมูลมาพร้อมนี้ (โรงเรียนสามารถจัดส่งข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา3ปี มาทางระบบe-filling และทางe-mail gi_gi777@hotmail.com
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : น.ส.พรพรรณ ต๊ะสุยะ (กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง) เมื่อ :[21/07/2554]
ขอให้ทุกโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านเว็บไซด์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ O-NET ให้ครบตามแบบกรอกที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ ด่วนที่สุด !!!! 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[19/07/2554]
โปรดตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนของท่านแล้วรีบดำเนินการส่งตามรายละเอียดที่แนบไว้นะคะ มี 3 ไฟล์ ประกอบไปด้วย ส่งไฟล์รูปมาใหม่ , ส่งไฟล์ข้อมูลการสอนมาใหม่ , ร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการสอนมาให้นะคะ (ส่งภายใน 22 กรกฏาคม 2554 นี้นะคะ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[19/07/2554]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2554 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[13/07/2554]
เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปี 7 หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลก สีเขียว”( Energy Innovation for Green Globe) ชิงทุนรางวัลกว่า 700,000 บาท พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.energy.go.th/?q=node/21 หมดเขตรับสมัคร 5 สิงหาคม 2554 นี้ (facebook fan page : www.facebook.com/pages/ต้นกล้าพลังงาน/135337363210233  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[13/07/2554]
การอบรมผู้บริหาร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารโรงเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[12/07/2554]
สพป.ชม. 3 ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 6 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 2/2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/07/2554]
สพป.ชม. 3 ขอประกาศสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อ 6 ฯ ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/07/2554]
หน่วยงานอื่น ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งที่ 1/2553 และ 1/2554 ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 8 อัตรา ให้แสดงความประสงค์ส่งถึง สพป.ชม. 3ภายในวันที่ 19 ก.ค. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[05/07/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1/2553 และ 1/2554 จำนวน 5 อัตรา โดยบรรจุในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ. ห้องประชุม 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[05/07/2554]
โรงเรียนบ้านโป่งนกประกาศรับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี
อัตราจ้าง เดือนละ 5,000 บาท จ้างเป็นเวลา 4 เดือน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป
2. สำเนาวุฒิบัตร 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-346462
 

ผู้แจ้งข่าว : ฝากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[05/07/2554]
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายนพดล โป่งอ้าย เมื่อ :[29/06/2554]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เลื่อนวันอบรมควบคุมภายในเนื่องจากติดเลือกตั้ง
รุ่น 1 ฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ เลื่อนจาก 30 มิ.ย.54 เป็น 7 ก.ค. 54
รุ่น 2 เชียงดาว,เวียงแหง เลื่อนจาก 1 ก.ค. 54 เป็น 8 ก.ค. 54
สถานที่คงเดิม 

ผู้แจ้งข่าว : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[29/06/2554]
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน เรื่องการแจ้งผลคะแนนทดสอบก่อน-หลัง โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนใดที่ไม่มีคะแนนหลังการอบรม และมีความประสงค์จะสอบ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-452476 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[29/06/2554]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 2/2554
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[22/06/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งรายชื่อสถานที่ให้แก่ผู้ขึ้นบัญชีที่ถูกเรียกบรรจุ จำนวน 12 อัตรา ตามไฟล์ที่แนบพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[22/06/2554]
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาเซ็นคำสั่งฯ ปรับ 5% ของครูและลูกจ้างประจำ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เพราะเลยกำหนดเวลาแล้ว ทางการเงินต้องการเป็นหลักฐานในการ เบิก-จ่าย
อำเภอแม่อาย
1. ร.ร.โป่งไฮ
2. ร.ร.บ้านสันป่าข่า
3. ร.ร.บ้านห้วยปู
อำเภอฝาง
1. ร.ร.โป่งนก
2. ร.ร.บ้านสันทราย
3. ร.ร.บ้านศรีดอนชัย
4. ร.ร.บ้านห้วยบอน
5. ร.ร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
6. ร.ร.บ้านแม่ข่า  

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[20/06/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 75 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75