เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
รายละเอียดการถึงแก่กรรมและการเก็บเงินสมาชิก จำนวน ๑ ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ.ฝาง เมื่อ :[14/06/2556]
รายละเอียดการถึงแก่กรรมและการเก็บเงินสมาชิก จำนวน ๑ ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ.ฝาง เมื่อ :[14/06/2556]
จุลสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สุพรรณี ทองคำ เมื่อ :[09/06/2556]
ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ สพป. แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่มีครูอัตราจ้างเข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนเขตการศึกษาละ 3 คนดำเนินการรวบรวมเอกสารให้ครบทุกจังหวัดและเพื่อนำเสนอขอความเป็นธรรมตามสิทธิฯ ในวันอาทิตย์ 9 มิถุนายน 2556 เวลา น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[07/06/2556]
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ –๓ ของแต่ละประเภท จะได้รับแบดจ์ลูกเสือเกียรติยศ และใบประกาศจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[07/06/2556]
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งให้ผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. สำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร หน้า 1
2. ยืนยันการเข้ารับการพัฒนาโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) เลขที่บัญชี 456-0-12739-5
3. fax แบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไปยังหมายเลขโทรสาร 053-221283 หรือ 053-944275
4. โทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-941212 หรือ 082-0387765
ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาจะเปิดการพัฒนาเมื่อมีผู้สมัครห้องละไม่น้อยกว่า 35 คน โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556 (รายละเอียดทั้งหมดดูได้จาก เว็บไซต์ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามคุณศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822)
 

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[06/06/2556]
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่งและเงินอาศัยเบิกตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[05/06/2556]
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่งและเงินอาศัยเบิกตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[05/06/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล(ETV) วิขฃชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 นี้ ณ ศูนย์การอบรมโรงเรียนบ้านโป่งนก ผู้ประสานงานของศูนย์ฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม โทรศัพท์ประสานกับผู้ประสานงานของศูนย์ ด่วนเข้ารับการอบรมตามวันเวลาดังกล่าว ผู้ประสานงานของศูนย์โรงเรียนบ้านโป่งนก นางสาวยุพารัตน์ ใจแก้ว
โทร.085-7253852 

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์ เมื่อ :[31/05/2556]
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่จะเรียกบรรจุวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[27/05/2556]
สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรางวัลหนึ่งแสนครูดีได้ตามลิงค์ดังต่อไปนี้http://202.143.173.5/school/kspt_cm3/new54/index.php?name=news&file=readnews&id=20 
ผู้แจ้งข่าว : สุวลี สร้างใหม่ เมื่อ :[23/05/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อที่ผ่านการประเมินความพร้อมอย่างเข้มดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่งฯพร้อมบัญชีรายละเอียดอัตราเงินเดือนตามข้อมูลที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[16/05/2556]
โรงเรียนที่บรรจุครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและเงินอาศัยเบิกตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[15/05/2556]
แจ้งจัดสรรงบประมาณการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[14/05/2556]
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[10/05/2556]
มีทั้งหมด 4 ชุด คือ 1.หน้าคำสั่งแก้ไขการปรับเงินตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 2. หน้าคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.55 3.หน้าคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.55 4.หน้าคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.56 (สำหรับโรงเรียนที่มีครู คศ.1 และ ครูผู้ช่วย ที่มีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง มีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ที่ได้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[09/05/2556]
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[04/05/2556]
ด้วย กบข. จะคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)และพันธมิตรตัวแทนและวิทยากร กบข. รายละเอียดตามเอกแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[03/05/2556]
แจ้งการโอนเงินเดือน (ตกเบิก) โอนเงินวันที่ 30 เมษายน 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[02/05/2556]
จุลสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สุพรรณี ทองคำ เมื่อ :[02/05/2556]
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด.....ตัวอย่างคำสั่งปรับคุณวุฒิทางการศึกษา (สำหรับผู้ที่ต้องการมาปรับวุฒิทางการศึกษา) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[30/04/2556]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 75 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75