เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อที่ผ่านการประเมินความพร้อมอย่างเข้มดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่งฯพร้อมบัญชีรายละเอียดอัตราเงินเดือนตามข้อมูลที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[16/05/2556]
โรงเรียนที่บรรจุครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและเงินอาศัยเบิกตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[15/05/2556]
แจ้งจัดสรรงบประมาณการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[14/05/2556]
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[10/05/2556]
มีทั้งหมด 4 ชุด คือ 1.หน้าคำสั่งแก้ไขการปรับเงินตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 2. หน้าคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.55 3.หน้าคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.55 4.หน้าคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.56 (สำหรับโรงเรียนที่มีครู คศ.1 และ ครูผู้ช่วย ที่มีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง มีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ที่ได้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[09/05/2556]
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[04/05/2556]
ด้วย กบข. จะคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)และพันธมิตรตัวแทนและวิทยากร กบข. รายละเอียดตามเอกแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[03/05/2556]
แจ้งการโอนเงินเดือน (ตกเบิก) โอนเงินวันที่ 30 เมษายน 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[02/05/2556]
จุลสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สุพรรณี ทองคำ เมื่อ :[02/05/2556]
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด.....ตัวอย่างคำสั่งปรับคุณวุฒิทางการศึกษา (สำหรับผู้ที่ต้องการมาปรับวุฒิทางการศึกษา) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[30/04/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งสรุปวันลาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 ) ให้ส่งมาภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 รายชื่อโรงเรียน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียบประวัติ เมื่อ :[17/04/2556]
การสืบค้นรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับบุคคล และระดับโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน เข้าเว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th ตามด้วยรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ ขอรหัสได้ทางโทรศัพท์ที่กลุ่มนิเทศฯ 053-451316 และ 087-1755819 
ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[17/04/2556]
สมาคมครูอำเภอแม่อายขอเชิญผู้บริหารและครูในอำเภอแม่อายร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่อาย ครูอาวุโส รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (วัดท่าตอนพระอารามหลวง) และเจ้าคณะอำเภอแม่อาย (วัดแม่อายหลวง) ในวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางศรีทอน จันทร์แสง เมื่อ :[12/04/2556]
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย
1 แบบรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
3.แบบประเมินลูกจ้างประจำ
4.แบบรายงานการปฏิบัติงาน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[10/04/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ให้ส่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2556 ค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : สุกัญญา ปวงมาทา เมื่อ :[09/04/2556]
แจ้ง!!! โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2556 ให้สแกนคำสังดังกล่าวมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล E-mail OOPor_080@hotmail.com ภายในวัน 9 เมษายน 2556 นี้ 
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความดีความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[09/04/2556]
ตัวอย่างแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[05/04/2556]
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2555 รายงานโครงการฯ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ โดยด่วน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[05/04/2556]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 74 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74