ข้อมูลติดต่อ

ชื่อสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
Office of ChiangMai Educational Service Area,Region 3
ชื่อย่อ สพท.ชม.3
ที่อยู่ 359/7 ถนนเจ็ดยอด หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เว็บไซต์ http://www.cmarea3.go.th
อีเมล์ adcmarea3@hotmail.com
หมายเลขโทรสาร 0 5345 1147
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน
0 5345 2021, 0 5345 2704

Map

Map

ติดต่อสอบถาม