เรื่อง / ไฟล์เอกสาร                                                                             login
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิ.ย.61 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[20/07/2561]
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (0 5334 6661 เมื่อ :[13/07/2561]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[25/06/2561]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน พ.ค.61 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[13/06/2561]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[11/06/2561]
แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1/2561 และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมถูกร้องเรียน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[08/06/2561]
ประชาสัมพันธ์ : งานอนามัยโรงเรียน กรมควบคุมโรค แจกสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMfdRZf_-kxE_Tw&id=5F4FA750A8E8E86F%21122&cid=5F4FA750A8E8E86F 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[05/06/2561]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน เมษายน 2561 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[04/06/2561]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[31/05/2561]
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
1.ให้สถานศึกษา แจ้งจำนวนนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 มายัง กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.ชม.3
2.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.กระทรวงสาธารณสุข และ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" โดยการแจกเม็ดสีย้อมฟัน ให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาด ระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[29/05/2561]
ประชาสัมพันธ์"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค" รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคคล เมื่อ :[21/05/2561]
ประชาสัมพันธ์"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค"รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคคล เมื่อ :[21/05/2561]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ (HERO OBEC) รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[26/04/2561]
เนื่องด้วย ในวันประชุมผู้บริหารโรงเรียนในวันที่ 27 เม.ย.61 กรณีโรงเรียนใด "ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน" "ไม่มีรักษาราชการแทน" ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วย 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ 053-452021 ต่อ 0 เมื่อ :[26/04/2561]
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรครูในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[20/04/2561]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3... ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แห่งใหม่) และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี...ตามมติของคณะกรรมการจัดงานพิธีเปิดป้ายอาคารฯ ***เป็นวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561*** จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เมื่อ :[20/04/2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[11/04/2561]
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฝาง แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลคัดเลือกเป็นครุภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[11/04/2561]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[09/04/2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[05/04/2561]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[04/04/2561]
ประชาสัมพันธ์ การ***้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ประชาสัมพันธ์ การ***้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น
ในการนี้ หากข้าราชการครูท่านใดประสงค์จะ***้เงิน ตามโครงการดังกล่าว ให้ส่งเอกสารแบบคำขอ***้ (ทป.๑) และเอกสารต่างๆ ได้ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางนาริสา พงษ์พานิชย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๕๒๑๕๘๓
 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ 053-452021 ต่อ 0 เมื่อ :[20/03/2561]
ประชาสัมพันธ์ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรภาครัฐ)" 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[16/03/2561]
ประชาสัมพันธ์ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรภาครัฐ)"
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[16/03/2561]
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[15/03/2561]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 10 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10