เรื่อง / ไฟล์เอกสาร                                                                             login
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[20/02/2561]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[12/02/2561]
โรงเรียนบ้านปางสัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕
๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหวขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ
งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เมื่อ :[09/02/2561]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นภาษีประจำปี 2560 (ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3) สามารถดาวน์โหลด หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ที่ www.cm3.go.th หัวข้อหน่วยงานภายใน (บริหารงานการเงินและสินทรัพย์) และสามารถยื่นแบบได้ที่กรมสรรพากรทุกพื้นที่ หรือออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[08/02/2561]
แจ้งผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ รับเอกสารการประเมิน (ก.ค.ศ. 1,2,3) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันและเวลาราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[08/02/2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[08/02/2561]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[06/02/2561]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งกำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[06/02/2561]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[06/02/2561]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[02/02/2561]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา โดยสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันและเวลาราชการ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.053-452021 ต่อ 20 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[02/02/2561]
โรงเรียนบ้านปางสัก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหวขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เมื่อ :[31/01/2561]
ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

https://sites.google.com/a/cmarea3.go.th/cma3_sites1/pra-cha-samphath 

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เมื่อ :[31/01/2561]
ติวฟรี สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ กับ ติวฟรี.com : ติวโอเน็ต,o-net ป.3 ม.3 ม.6 โดยติวเตอร์ชื่อดังชั้นนำของวงการ ทั่วประเทศ พร้อมให้คุณได้ ติวฟรีแล้ววันนี้ พร้อมเอกสารประกอบให้ดาวน์โหลด ฟรี ติว O-NET.
‎ประถมศึกษา · ‎มัธยมต้น · ‎O-NET 2559 รายวิชาสังคมศึกษา · ‎มัธยมปลาย

https://www.xn--m3cumo8dj.com/web/ 

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เมื่อ :[30/01/2561]
จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 6 (โดยผู้สนใจสมัครสามารถดูรายเอียดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[23/01/2561]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[23/01/2561]
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล" รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้

 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[11/01/2561]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประสัมพันธ์ประกาศผลการคัดบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[11/01/2561]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (สามารถดูรายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[05/01/2561]
ด่วนที่สุด 17 โรงเรียนที่ยังไม่ตอบแบบติดตาม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1 บ้านเมืองคอง เชียงดาว
2 แกน้อยศึกษา เชียงดาว
3 วัดปางมะโอ เชียงดาว
4 โครงการหลวงแกน้อย เชียงดาว
5 บ้านหนองเขียว เชียงดาว
6 บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการ
7 บ้านหัวนา ฝาง
8 บ้านหนองขวาง ฝาง
9 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝาง
10 บ้านโป่งนก ฝาง
11 บ้านห้วยเฮี่ยน ฝาง
12 บ้านห้วยป่าซาง แม่อาย
13 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล แม่อาย
14 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ แม่อาย
15 บ้านป่าก๊อ แม่อาย
16 บ้านป่าแดง แม่อาย
17 บ้านห้วยคอกหมู แม่อาย
เร่งดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2560 (รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04049/ว7239 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560)
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 เพื่อสรุปข้อมูลเข้าที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[04/01/2561]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[19/12/2560]
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์จากการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและเหตุพิเศษ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[15/12/2560]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (รายละเอียดดังไฟล์แนบมานี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[14/12/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (รายละเอียดดังไฟล์แนบมานี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[14/12/2560]
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ด้านการแนะแนวอาชีพ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมานี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[23/11/2560]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 8 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8