โรงเรียนบ้านม่วงชุมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านม่วงชุมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนบ้านม่วงชุม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

แชร์ QR Code for โรงเรียนบ้านม่วงชุมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน