ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ใส่ความเห็น

แชร์ QR Code for ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข)