ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  รายละเอียดดังแนบ 

  
ดาว์นโหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

ใส่ความเห็น

แชร์ QR Code for ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  รายละเอียดดังแนบ