ประกาศ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เพิ่มเติม)

 

ประกาศ วันและเวลาสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  รายละเอียดดังแนบ      

ดาว์นโหลด ประกาศสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (เพิ่มเติม)

ใส่ความเห็น

แชร์ QR Code for ประกาศ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เพิ่มเติม)