ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียดดังแนบ   
   
ดาว์นโหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

ใส่ความเห็น

แชร์ QR Code for ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี