ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ   
   
ดาว์นโหลด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

ใส่ความเห็น

แชร์ QR Code for ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว